Glasonderhoud

Richtlijnen

Isolerend dubbelglas bestaat uit 2 ruiten met een ruimte ertussen. Deze spouw tussen de ruiten is gevuld met lucht of edelgas, meestal Argon.

De eigenschappen van isolerend dubbelglas die behouden moeten worden, zijn:

 • lichtdoorlatendheid
 • doorzicht
 • warmte isolatie
 • geluidsisolatie
 • veiligheid
 • regenwering
 • luchtdichtheid
 • verfraaiing

Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw glas, moeten de eigenschappen worden behouden van de ruit in oorspronkelijke staat. Vandaar dat het voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte isolatie van belang is dat de randafdichting van de spouw goed is én blijft.

Door een lekke randafdichting kan er namelijk vocht in de spouw komen. Dat tast de afdichting van de glasplaten aan, waardoor er condensatie in de spouw ontstaat. Het gevolg daarvan is verminderd doorzicht en minder licht.

Daarnaast kan het edelgas, dat mede voor de isolatie zorgt, weglekken uit de spouw. Op glas met een coating kunnen daardoor vlekken ontstaan.

De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van het verf- en kitwerk en houtrot. Extreme thermische of chemische invloeden of slecht functionerende draaiende delen, kunnen eveneens een kwaliteitsafname van de randafdichting veroorzaken.

Verf en kit moeten in goede staat blijven. Goed schilderwerk voorkomt vochtindringing en houten kozijnrot. De staat van het binnenschilderwerk is minstens net zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk.

In de winter wordt binnen veel waterdamp geproduceerd en die wil naar buiten. Slecht geschilderde houten kozijnen bieden een uitweg. Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels.

Het vochtgehalte in kozijnhout mag niet boven de 16% uitkomen. Als bovenomschreven situatie langere tijd aanhoudt, zal de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing toenemen en op termijn houtrot veroorzaken.

Het is aan te bevelen om tenminste éénmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of vernieuwen. U kunt daar een doorlopend onderhoudscontract voor afsluiten. Het onderhoud wordt uitgevoerd met neutrale, niet-agressief inwerkende producten (zie het onderdeel ‘het reinigen van ramen en kozijnen’ op deze pagina).

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van afdichtingsvoegen, is het functioneren van de kit of het droogbeglazing profiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichtingsvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen.

Tijdens de controle wordt vastgesteld of een goede hechting van de kit of afdoende druk van het droogbeglazing profiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, is herstel nodig.

De afdichtingsvoeg van kit herstellen, kan door middel van het aanbrengen van een voeg in de vorm van een driehoek, op de bestaande kitvoeg. De defecte kitvoeg wordt eerst uitgesneden met een diepte van minimaal 3 mm.

Vervolgens worden de hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. De nieuwe kitvoeg moet zodanig worden aangebracht, dat het hechtvlak op het glas minimaal 5 mm breed is. Is alleen herstelwerk aan de onderdorpel nodig, dan moet de reparatievoeg ook tot een hoogte van 150 mm in de stijlen worden aangebracht.

Is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende, dan wordt de bestaande glaslat verwijderd. Deze wordt schoongemaakt of vervangen door een nieuwe en na plaatsing van een deugdelijke kitvoeg voorzien.

Beglazing die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droogbeglazing profiel, moet bij herstel uitgevoerd worden met een overeenkomstig systeem. Indien de afdichting niet meer functioneert, zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvormig profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten, moeten de droogbeglazing profielen worden vervangen, anders blijft indringing van vocht in de sponning mogelijk.

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichtingen van isolerend dubbelglas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten zijn.

Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren, gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot, met indringing van vocht tot gevolg.

Om de draaiende delen in goede staat te houden, is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, oliën en bij te (laten) stellen.

Werkzaamheden zoals deze kan De Glaskoning eveneens voor u uitvoeren. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Om overtollig vocht in de buurt van beglazing af te voeren, zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Tenminste 2x per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Niet alleen om een schone indruk te maken, maar vooral voor het behoud van de constructie.

Als er niet afdoende schoongemaakt wordt, zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen, het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststoframen aangetast worden door vervuiling.

Aanbeveling – Reinig behalve het glas ook meteen:

 • het kozijn
 • de draaiende delen
 • glaslatten
 • ventilatieopeningen
 • het hang- en sluitwerk

Hierdoor wordt de levensduur van de kozijnen en het schilderwerk merkbaar verlengd en functioneren de draaiende delen beter.

Zand heeft een schurend effect en kan krassen op glas veroorzaken. Het is dus van belang om zand met veel water af te spoelen of weg te spuiten, vóórdat u het glas met een spons reinigt.

Reinig glas niet met schurende of agressieve middelen. Deze middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium en kunststof. En de kit, de verflaag van houten ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen, kunnen erdoor aangetast worden. Ook de levensduur van de randafdichting van isolerend dubbelglas kan er negatief door beïnvloed worden.

Neutrale vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine), zijn geschikt voor het schoonmaken van alle soorten ramen en deuren. Wel altijd afspoelen met schoon water!

 

Uw glas in top conditie houden?

Download de whitepaper, met praktische tips

Techniek

Glaslatten of glasprofielen worden gebruikt om het glas te bevestigen aan het kozijn. Ook dit materiaal is verkrijgbaar bij De Glaskoning. Er zijn veel verschillende soorten en maten. Wij weten welke toepassing in uw situatie het meest geschikt is, dus neem gerust contact op met ons.

Door het gebruik van verkeerde bevestigingsmaterialen gaan veel ruiten onnodig vroeg defecten vertonen. De goed opgeleide monteurs van De Glaskoning gebruiken altijd de volgens de Nederlandse normen voorgeschreven bevestigingsmaterialen.

Goede isolatie kan niet zonder goede ventilatie. Ventileer ruimtes afdoende door gebruik te maken van ventilatieroosters in het glas. Het is een ventilatiemethode die de Glaskoning regelmatig toepast. Wilt u er meer over weten? Bel of mail ons.